HOKEJ PRE VŠETKÝCH

Základným cieľom projektu je pomoc deťom z detských domov prežiť plnohodnotnejší život.